Mangel på Ventoline inhalasjonsvæske 1mg/ml, 2 mg/ml og 5 mg/ml

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 01.07.2019 Gjelder til: 01.12.2019

Det er mangel på Ventoline inhalasjonsvæske 1mg/ml, 2 mg/ml og 5 mg/ml. Pasienter som bruker Ventoline inhalasjonsvæske bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med salbutamol, som er virkestoffet i Ventoline. Utenlandske pakninger i dette tilfellet trenger ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer