Mangel på Yellox øyedråper

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 27.02.2023 Gjelder til: 15.01.2024

Det er mangel på Yellox 0,9 mg/ml øyedråper. Pasienter som bruker Yellox bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med bromfenak, som er virkestoffet i Yellox. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Yellox - 2care4 ApS (vnr. 138094, vnr. 147802)

Les mer