Mangel på Alimemazin dråper

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 13.12.2022 Gjelder til: 01.05.2023

Det er mangel på Alimemazin 40 mg/ml dråper. Pasienter som bruker Alimemazin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med alimemazin, som er virkestoffet i Alimemazin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer