Mangel på Desferal

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 19.05.2022 Gjelder til: 15.09.2022

Det er mangel på Desferal 500 mg injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Desferal bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med deferoksaminmesilat, som er virkestoffet i Desferal. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler: