Mangel på Kloramfenikol øyesalve

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 09.06.2022 Gjelder til: 05.07.2022

Det er mangel på Kloramfenikol Takeda 10 mg/g øyesalve. Det finnes alternative produkter på byttelisten som det kan byttes til dersom Kloramfenikol 10 mg/g Takeda øyesalve ikke lar seg skaffe.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer