Mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 14.04.2020 Gjelder til: 01.11.2022

Det er mangel på Detrusitol SR 4 mg depotkapsler. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med tolterodin til 01.11.2022. Du bør informere pasientene om dette.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer