Mangel på Pneumovax

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 13.03.2020 Gjelder til: 01.02.2021

Det er for tiden delvis mangel på Pneumovax. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer