Mangel på Pneumovax

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 15.11.2018 Gjelder til: 31.01.2019

Det er for tiden mangel på Pneumovax. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Pneumovax - Merck Sharp & Dohme B.V. (vnr. 373611)

Les mer