Zantac produkter meldes midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 10.06.2020 Gjelder til: 09.09.2020

Zantac produkter meldes midlertidig utgått fra 10.06.2020. Pasienter som tidligere har brukt Zantac bør få informasjon om at andre protonpumpehemmere er tilgjengelig.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer