Atozet har ikke lenger forhåndsgodkjent refusjon

Type: Refusjon Publisert første gang: 15.07.2019 Gjelder til: 01.08.2020

Ezetimib og atorvastatin i løs kombinasjon kan forskrives på blå resept. Prisen på Atozet er blitt vesentlig høyere enn prisen for ezetimib og atorvastatin kjøpt hver for seg. Atozet mister forhåndsgodkjent refusjon f.o.m. 15. juli 2019. Resepter som er forskrevet før denne dato, kan ekspederes på forhåndsgodkjent refusjon og har normal gyldighetstid på 12 måneder.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer