Ny kontraindikasjon for Ocaliva (obetikolsyre)

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 09.06.2022 Gjelder til: 09.09.2022

Ocaliva (obetikolsyre) er nå kontraindisert til behandling av primær biliær kolangittt (PBC) hos pasienter med dekompensert levercirrhose eller tidligere hepatisk dekompensering. Dette fordi kliniske studier ikke har kunnet etablere sikkerheten og effekt av obetikolsyre hos disse pasientene.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer