Mangel på Isaderm

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 28.10.2021 Gjelder til: 15.01.2022

Det er mangel på Isaderm 5mg/g/1mg/g gel. Pasienter som bruker Isaderm bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med fusidinsyre og betametason som er virkestoffene i Isaderm. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler: