Metamina - det finnes et tilsvarende legemiddel som er godkjent i Norge

Type: Retningslinjer og råd Publisert første gang: 01.11.2018 Gjelder til: 14.06.2024

Produksjonen av Metamina tab 5 mg er avviklet, og legemidlet vil derfor ikke lenger være tilgjengelig for norske pasienter. Du må vurdere forskrivning av et annet legemiddel med deksamfetamin. Dette er et legemiddel som ikke er godkjent i Norge. Det finnes et tilsvarende legemiddel,Attentin (deksamfetamin), som er godkjent. Dette skal forskrives når det ikke er medisinske grunner til å velge noe annet. Eventuelt kan du forskrive på virkestoff. Pasienten vil da få utlevert det godkjente legemidlet

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Metamina - (vnr. 265140)

Les mer