Mangel på Dupixent

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 11.07.2023 Gjelder til: 01.11.2023

Det er mangel på Dupixent 300 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn. Pasienter som bruker Dupixent bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med virkestoffet dupilumab, som er virkestoffet i Dupixent. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Dupixent - Sanofi Winthrop Industrie (vnr. 582151)

Les mer