Mangel på Oramorph dråper

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 25.01.2021 Gjelder til: 01.07.2021

Det er mangel på Oramorph 20 mg/ml dråper Pasienter som bruker Oramorph dråper bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med morfin dråper, som er virkestoffet i Oramorph. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer