Mangel på Amoxicillin Mylan 250 mg og 500 mg

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 27.09.2019 Gjelder til: 01.12.2020

Det er mangel på Amoxicillin Mylan kapsler 250 mg og 500 mg (100 stk). Pasienter som bruker Amoxicillin kapsler bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med amoksicillin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer