Mangel på Amoxicillin Mylan 500 mg

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 27.09.2019 Gjelder til: 15.11.2019

Det er mangel på Amoxicillin Mylan 500 mg kapsler. Pasienter som bruker Amoxicillin kapsler bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med amoksicillin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Varselet gjelder følgende legemidler: