Mangel på Celeston injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 17.02.2023 Gjelder til: 01.08.2023

Det er mangel på Celeston 6 mg/ml injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Celeston bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med betametason, som er virkestoffet i Celeston. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. De utenlandske pakningene tilsvarende Celeston har likt innhold av betametason selv om styrken kan være angitt annerledes på pakningene?.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Celeston Chronodose - N.V. Organon - Kloosterstraat (vnr. 051027, vnr. 149527)

Les mer