Risiko for immunologisk trombocytopeni og venøs tromboemboli etter vaksinasjon med Covid-19 Vaccine Janssen

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 13.10.2021 Gjelder til: 13.04.2022

Det er rapportert om tilfeller med immunologisk trombocytopeni (ITP) hos vaksinerte etter vaksinasjon med Covid-19 Vaccine Janssen. Det er også rapportert om tilfeller med venøs tromboemboli (VTE). Helsepersonell skal være oppmerksomme på tegn og symptomer på ITP og VTE.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer