Mangel på Erbitux

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 06.12.2021 Gjelder til: 01.02.2022

Det er mangel på Erbitux 5 mg/ml infusjonsvæske. Legemiddelverket har gitt tillatelse til salg av utenlandske pakninger. Det kan utleveres utenlandske pakninger med cetuksimab, som er virkestoffet i Erbitux Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Varselet gjelder følgende legemidler: