Mangel på Apocillin mikstur

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 22.11.2019 Gjelder til: 01.03.2021

Det er mangel på Apocillin mikstur alle pakningsstørrelser. Pasienter som bruker Apocillin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med fenoksymetylpenicillin, som er virkestoffet i Apocillin mikstur. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer