Mangel på Penicillinmiksturer

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 22.11.2019 Gjelder til: 15.05.2020

Det er mangel på Apocillin mikstur alle pakningsstørrelser, og Weifapenin 200 ml. Pasienter som bruker Apocillin eller Weifapenin mikstur bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med fenoksymetylpenicillin, som er virkestoffet i Apocillin og Weifapenin mikstur. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Apocillin - Actavis Group PTC ehf (1) (vnr. 016527, vnr. 016584)
  • Weifapenin - Mylan Healthcare Norge AS (vnr. 052696)

Les mer