Mangel på Prednisolon 20 mg tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 15.11.2021 Gjelder til: 01.06.2023

Det er mangel på Prednisolon Alternova 20 mg tabletter. Pasienter som bruker Prednisolon Alternova 20 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med prednisolon, som er virkestoffet i Prednisolon Alternova. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Prednisolon Alternova - Alternova (vnr. 096761, vnr. 433997)

Les mer