Risiko for alvorlige bivirkninger i huden ved bruk av Tecentriq

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 14.04.2021 Gjelder til: 14.07.2021

Det er rapportert flere tilfeller av alvorlige bivirkninger i huden hos pasienter behandlet med atezolizumab. Pasienter bør monitoreres for hudreaksjoner, og henvises til spesialist for videre diagnose og behandling ved mistanke om slike reaksjoner.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Tecentriq - Roche Registration GmbH (vnr. 096201, vnr. 540857)

Les mer