Pranolol tabletter fases ut

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 04.11.2020 Gjelder til: 01.12.2021

Det er mangel på Pranolol 20 mg og 40 mg tabletter. 80 mg tabletter er fremdeles tilgjengelig. Pasienter som bruker Pranolol bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med propranolol, som er virkestoffet i Pranolol. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Virkestofforskriv gjerne propranolol – apoteket bytter til utenlandsk pakning.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer