Mangel på Minirin 10 mikrogram/dose og Octostim 150 mikrogram/dose nesespray

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 14.07.2020 Gjelder til: 01.10.2020

Det er mangel på Minirin 10 mikrogram/dose og Octostim 150 mikrogram/dose nesespray. Mangelen skyldes at legemidlene er tilbakekalt fra grossist, apotek og sykehusposter etter funn av benzalkoniumklorid og virkestoffet desmopressin i høyere mengder enn det skal være. Dette har ikke medført noen vesentlig fare for pasientene som har brukt produktene. Pasienter som bruker Minirin eller Octostim bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med virkestoffet desmopressin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Det kan være begrenset tilgang til utenlandske pakninger. Derfor må noen pasienter bytte til andre legemidler med desmopressin. Det er viktig at ingen pasienter får opphold i behandlingen. Innstilling av ny behandling må skje hos lege.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer