Mangel på Minirin 10 mcg/dose nesespray

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 14.07.2020 Gjelder til: 01.03.2024

Det er mangel på Minirin 10 mcg/dose nesespray. Pasienter som bruker Minirin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med virkestoffet desmopressin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Det kan være begrenset tilgang til utenlandske pakninger. Derfor må noen pasienter bytte til andre legemidler med desmopressin. Det er viktig at ingen pasienter får opphold i behandlingen. Innstilling av ny behandling må skje hos lege.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Minirin - Ferring Legemidler AS (vnr. 152090)

Les mer