Mangel på Ezetimib/Simvastatin

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 28.12.2021 Gjelder til: 01.05.2022

Det er mangel på Ezetimib/Simvastatin 10/40 mg tabletter. Pasienter som bruker Ezetimib/Simvastatin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med virkestoffene Ezetimib/Simvastatin, som er virkestoffene i Ezetimib/Simvastatin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer