Mangel på Silkis salve

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 05.06.2020 Gjelder til: 01.10.2020

Det er mangel på Silkis salve 3 mikrog/g. Pasienter som bruker Silkis bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med kalsitriol, som er virkestoffet i Silkis. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer