Nye anbefalinger ved bruk av Imbruvica (ibrutinib) grunnet økt risiko for alvorlig hjertesykdom

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 03.11.2022 Gjelder til: 03.02.2023

Studier viser økt risiko for fatale og alvorlige hjertearytmier og hjertesvikt ved bruk av kreftlegemidlet Imbruvica (ibrutinib). Vurder nytte/risikoforholdet før bruk av Imbruvica hos pasienter med risikofaktorer for hjertesykdom. Preparatomtalen har blitt oppdatert i henhold til nye anbefalinger.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Imbruvica - Janssen-Cilag International N.V. (vnr. 141051, vnr. 143617, vnr. 392962, vnr. 586171)

Les mer