Mangel på Alpha Max

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 04.02.2022 Gjelder til: 01.08.2022

Det er mangel på Alpha Max, 10 mg/ml konsentrat til behandlingsoppløsning til fisk. Pasienter som bruker Alpha Max bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med deltametrin, som er virkestoffet i Alpha Max. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer