Haloperidol - endringer i preparatomtalen

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 26.09.2017 Gjelder til: 01.03.2018

Preparatomtalen til Haldol og Haldol Depot (haloperidol) er nylig endret på flere områder. Det gjelder dosering, indikasjoner, kontraindikasjoner, interaksjoner og alvorlige bivirkninger (bl.a. økt risiko for plutselig død ved behandling av eldre og pasienter med demens).

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer