Ivermektin er ikke førstelinjepreparat mot skabb

Type: Retningslinjer og råd Publisert første gang: 23.11.2021 Gjelder til: 30.11.2022

Ivermektin er ikke førstelinjepreparat mot skabb grunnet flere rapporter om klinisk resistens. Før ivermektin skrives ut skal pasienten ha prøvd permetrin og/eller benzylbenzoat. Forsikre deg om at pasienten og alle nærkontakter har brukt de topikale legemidlene riktig, på hele kroppen og i 2 runder med 1 uke mellom påføringene, og at rådene om sanerende tiltak med skift og vask av klær og sengetøy mm er fulgt nøye. Ved behandlingssvikt bør man bytte topikal behandling. Ivermektin har dårlig effekt mot skabb-egg og må derfor gis 2 ganger med 7 dager imellom dosene, evt sammen med permetrin eller benzylbenzoat. Alle sanerende tiltak må gjennomføres.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer