Mangel på Pinex Forte 100 stk enpac

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 01.06.2019 Gjelder til: 09.09.2019

Det er meldt mangel på Pinex Forte 500mg/30mg tabletter, 100 stk enpac. Legemiddelverket har godkjent bytte til Altermol og Paralgin Forte uten at lege kontaktes først.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Pinex Forte - Actavis Group PTC ehf (vnr. 487256, vnr. 502687)

Les mer