Mangel på Stalevo tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 12.10.2022 Gjelder til: 01.02.2023

Det er mangel på Stalevo 175 mg / 43.75 mg / 200 mg tabletter. Pasienter som bruker Stalevo 175 mg / 43.75 mg / 200 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med levodopa/ karbidopa /entakapon, som er virkestoffene i Stalevo. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Stalevo - Orion Corporation Orion Pharma, Espoo (vnr. 491775)

Les mer