Mangel på Ronaxan vet 20 mg tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 08.07.2022 Gjelder til: 16.02.2023

Det er mangel på Ronaxan vet 20 mg tabletter Dyreeiere som har dyr som bruker Ronaxan vet 20 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med doksysyklin, som er virkestoffet i Ronaxan vet. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Ronaxan vet - Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics (vnr. 195099)