Mangel på Yaz tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 23.01.2021 Gjelder til: 15.04.2021

Det er mangel på Yaz 0,02 mg/3 mg tabletter. Pasienter som bruker Yaz bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med drospirenon, etinyløstradiol, som er virkestoffet i Yaz. Begrenset tilgang til utenlandske pakker - vurder annen behandling.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Yaz - Bayer AB - Solna (vnr. 141695)

Les mer