Mangel på Alvesco

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 19.11.2018 Gjelder til: 01.08.2019

Det er for tiden mangel på Alvesco. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Alvesco - AstraZeneca (vnr. 081801, vnr. 536993)

Les mer