Mangel på Lasix Retard

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 28.01.2023 Gjelder til: 15.04.2023

Det er mangel på Lasix Retard 30 mg depotkapsler. Pasienter som bruker Lasix Retard bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med furosemid, som er virkestoffet i Lasix Retard. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Lasix Retard - Sanofi-aventis Norge (3) (vnr. 058735)

Les mer