Mangel på Sofradex øre/øyedråper

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 01.08.2020 Gjelder til: 01.10.2020

Det er mangel på Sofradex øre/øyedråper. Legemiddelverket råder leger til å splitte øye- og ørebehandlingen. Pasienter som bruker Sofradex bør få informasjon om at de kan få resept på et annet legemiddel med andre virkestoffer.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer