Mangel på Champix startpakning

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 20.04.2021 Gjelder til: 01.11.2021

Det er mangel på Champix tabletter i startpakning (0,5 mg + 1 mg). Pasienter som bruker Champix startpakning bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med vareniklin, som er virkestoffet i Champix Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler: