Mangel på Champix startpakning

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 20.04.2021 Gjelder til: 01.05.2023

Det er mangel på Champix tabletter i startpakning (0,5 mg + 1 mg). Det er for tiden ikke mulig å skaffe utenlandske pakninger. Inntil videre er det ikke mulig å forskrive Champix tabletter.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Champix - Pfizer Europe MA EEIG (1) (vnr. 130596)