Mangel på Apresolin tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 06.07.2018 Gjelder til: 31.01.2019

Det er mangel på Apresolin 25 mg tablett, drasjert. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med hydralazinhydroklorid til 30.11.2018.Pasientene bør informeres om dette.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Apresolin - Amdipharm Ltd (vnr. 197293)

Les mer