Mangel på Atropin injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 12.07.2022 Gjelder til: 15.10.2022

Det er mangel på Atropin injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Atropin injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med atropin, som er virkestoffet i Atropin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer