Mangel på Adalat Oros

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 15.11.2018 Gjelder til: 03.05.2021

Det er for tiden mangel på Adalat Oros. Nifenova i 30 mg og 60 mg er tilgjengelig. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes, må det vurderes om det må byttes til annen kalsiumkanalblokker. OBS! Det er blitt utlevert feil type tabletter fra apotek. Nifedipin-ratiopharm 20 mg retardtabletter er ikke byttbare med Adalat Oros 20 mg.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Adalat Oros - Orifarm AS (vnr. 009061, vnr. 009095, vnr. 127866, vnr. 415677, vnr. 437778, vnr. 545290)

Les mer