Mangel på Azopt

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 21.10.2022 Gjelder til: 01.03.2023

Det er mangel på Azopt 10 mg/ml øyedråper. Pasienter som bruker Azopt bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med brinzolamid, som er virkestoffet i Azopt. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Azopt - Novartis Europharm Limited (1) (vnr. 001878, vnr. 566182)

Les mer