Mangel på Normorix Mite tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 25.05.2020 Gjelder til: 15.12.2020

Det er mangel på Normorix Mite tabletter. Pasienter som bruker Normorix Mite bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med hydroklortiazid og amiloridhydroklorid, som er virkestoffene i Normorix Mite. Utenlanske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer