Paxlovid - Usikker leveringsdato - foreløpig satt 1 desember 2022

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 29.06.2022 Gjelder til: 15.12.2022

Usikker leveringsdato av Paxlovid. Foreløpig estimert til 1 desember 2022

Varselet gjelder følgende legemidler: