Mangel på Egazil

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 01.12.2017 Gjelder til: 15.03.2018

Det er mangel på Egazil 0,2 mg depottabletter. Statens legemiddelverk har derfor bestemt at apotek kan levere ut danske pakninger med hyoscyaminsulfat frem til 15.03.2018.

Varselet gjelder følgende legemidler: