Mangel på Egazil

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 16.09.2021 Gjelder til: 31.12.2022

Det er mangel på Egazil 0,2 mg depottabletter. Det er ikke muligå skagge utenlandske pakninger. Annen behandling bør vurderes.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer