Mangel på Egazil

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 16.09.2021 Gjelder til: 01.04.2022

Det er mangel på Egazil 0,2 mg depottabletter. Pasienter som bruker Egazil bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med hyoscyaminsulfat, som er virkestoffet i Egazil.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer