Mangel på Vetoryl vet.10 mg kapsler

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 21.11.2019 Gjelder til: 01.02.2020

Det er meldt om mangel på Vetoryl vet. 10 mg kapsler. Legemiddelverket har bestemt at apotek har tillatelse til å levere ut Vetoryl vet. 5 mg kapsler, uten at den enkelte veterinær trenger å søke Legemiddelverket om godkjenningsfritak. Det kan utleveres 5 mg kapsler selv om dyreeier har resept på 10 mg kapsler. Vedtaket er gyldig til 01.02.2020. Dyreeiere som bruker Vetoryl 10 mg til sine dyr bør få informasjon om at de får utlevert en annen styrke av legemidlet på apoteket inntil 10 mg kapsler igjen kan leveres. Du trenger ikke skrive ny resept dersom dyreeier har en gyldig resept på 10 mg kapsler. Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Vetoryl vet - Dechra (vnr. 331346)

Les mer