Nozinan 5 mg, 25 mg og 100 mg midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 01.03.2019 Gjelder til: 30.11.2021

Nozinan 5 mg er midlertidig utgått. Etter 01. mai 2021 kan foreskrives kun på godkjenningsfritak. Nozinan 25 mg er midlertidig utgått. Nozinan 100 mg ventes midlertidig utgått fra september 2021. Disse kan erstattes med Levomepromazine Orion i samme styrke. Alternativ behandling bør vurderes.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer