Nozinan 5 mg og 25 mg midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 01.03.2019 Gjelder til: 01.11.2019

Nozinan 5 mg er midlertidig utgått. Det er ikke meldt mangel på Levomepromazine 25 mg. Det er delestrek på denne. Pasienter som bruker Nozinan tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med levomepromazinmaleat på apoteket, som er det samme som Nozinan. Alternativ behandling bør vurderes.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Nozinan - Mylan Healthcare Norge AS (vnr. 443341)

Les mer