Folsyre NAF tabletter mister forhåndsgodkjent refusjon

Type: Refusjon Publisert første gang: 15.06.2019 Gjelder til: 01.09.2019

Folsyre Orifarm tabletter har norsk markedsføringstillatelse og kan forskrives på blå resept. Folsyre NAF tabletter mister forhåndsgodkjent refusjon f.o.m. 1. august 2019. Resepter som er forskrevet før denne dato, kan ekspederes på forhåndsgodkjent refusjon og har normal gyldighetstid på 12 måneder.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Folsyre NAF - Kragerø Tablettproduksjon AS (vnr. 216838)

Les mer