Mangel på Cytotec 0,2 mg tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 15.09.2021 Gjelder til: 15.02.2022

Det er mangel på Cytotec 0,2 mg tabletter. Pasienter som bruker Cytotec bør få informasjon om at de kan få svenske pakninger med misoprostol, som er virkestoffet i Cytotec. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer