Oppdaterte anbefalinger ved bruk av Beovu (brolucizumab)

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 05.11.2021 Gjelder til: 05.02.2022

Avbryt behandling dersom pasient utvikler intraokulær inflammasjon, inkludert retinal vaskulitt eller retinal vaskulær okklusjon. Det bør gå minst 8 uker mellom vedlikeholdsdoser av Beovu (etter de tre første dosene). Informer pasienter om å oppsøke lege dersom de opplever synsforstyrrelser etter behandling.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer