Mangel på Estradot depotplaster

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 12.10.2022 Gjelder til: 01.11.2023

Det er mangel på Estradot depotplaster. Pasienter som bruker Estradot bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med østradiol, som er virkestoffet i Estradot. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Estradot - Sandoz A/S (vnr. 005634, vnr. 005650, vnr. 018365)

Les mer